این شرکت با خریداری و طراحی نرم افزارهای به روز و مناسب و ایمن، با استفاده از پتانسیل و توانایی شرکت های بیمه درصدد برداشتن گامی نو در صنعت ارزیابی خسارت می باشد. از امکانات این شرکت، دارا بودن دفتر ارزیابی مناسب با شرایط ایده